Statsautorisert translatør

Statsautorisert tolk

Norsk-spansk og spansk-norsk

Om oss

Ivar Evjenth er cand.mag. fra Universitetet i Bergen, med studier i spansk språk, historie, litteratur og samfunnsforhold ved Universidad Complutense i Madrid. Har også undervist i tolkefag ved Universitetet i Bergen. Begynte som tolk i Flyktningerådet i 1979. Translatøreksamen i 1983. Arbeid ved norsk konsulat i Spania og aktiv i spansk teatergruppe. Har drevet med oversettelser og tolking i spansk på heltid siden 1979. Flere års opphold i Spania. Meget habil og dyktig oversetter og tolk.

Ivar Evjenth

Tolking

Statsautorisert tolk på høyeste nivå i Tolkeportalen. lang erfaring med:

 • Rettstolking
 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking
 • Konferansetolking
 • Tolking for grupper

Omgjengelig, liker å arbeide med mennesker, reiser gjerne og har hatt tolkeoppdrag blant annet i Spania, Bolivia og Argentina. Lang erfaring som tolk på mange områder, hos lege, psykolog, arbeidsplass, politi, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, på ministernivå og på Stortinget. Tolkeoppdrag er vanligvis underlagt taushetsplikt.

Bestill tolk direkte og still krav til tolkens kvalifikasjoner når du trenger tolk!

Oversettelser

Mange dokumenter må være oversatt av statsautorisert translatør for å være gyldige. Alle oppdrag behandles konfidensielt. Translatøren er underlagt taushetsplikt, med mindre det er oversettelser som er ment for publisering, for eksempel reklametekster, menyer, osv. Vi tilbyr oversettelse innen en mengde områder. Typiske oppdrag er:

 • Adposjonspapirer
 • Arbeidsattester
 • Arvedokumenter
 • Attester
 • Avtaler
 • Brev
 • Brosjyrer
 • Bruksanvisninger
 • Fisk
 • Fiskeoppdrett
 • Firmaattester
 • Forsikringsdokumenter
 • Fullmakter
 • Fødselsattester

 • Juridiske dokumenter
 • Karakterutskrifter
 • Kontrakter
 • Kursbevis
 • Legeattester
 • Dødsattester
 • Politiattester
 • Reiseliv
 • Reklametekster
 • Revisjonsberetninger
 • Rettsdokumenter
 • Separasjonsbevillinger
 • Sivilstandattester
 • Skilsmissebevillinger

 • Skjøter
 • Skolepapirer
 • Statsborgerskap
 • Teknisk dokumentasjon
 • Testamenter
 • Trygdesaker
 • Urbefolkningssaker
 • Utlendingssaker
 • Vandelsattester
 • Vedtekter
 • Vigselsattester
 • Vitnemål
 • Økonomi
 • Årsrapporter

Notarialbekreftelse

Dokumenter som skal brukes i utlandet krever i mange tilfeller notarialbekreftelse og legalisering for å være gyldige i utlandet. Det norske dokumentet må først bekreftes av Notarius Publicus, som bekrefter utstederens underskrift ved personlig fremmøte og fremvisning av legitimasjon. Dokumenter som er utstedt av norske myndigheter kan også stemples som "Fremlagt i original", som bekreftelse på at det er et ekte dokument. Notarius Publicus kan også bekrefte signaturrett og underskrift i firma, leveattest, rett kopi og forsikring på ære og samvittighet. Kompetanse som Notarius Publicus er blant annet gitt til tingrettene, byfogdene, lensmennene og utenrikstjenesten.
For mer informasjon, se Notarialbekreftelse.

Legalisering

Etter notarialbekreftelse og/eller bekreftelse fra statsautorisert translatør må dokumentene legaliseres. Mange land, blant annet Norge, har undertegnet Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 om forenklet legalisering med apostille. I Norge er legalisering med apostille delegert til Fylkesmannen. For landene som ikke er med i ordningen med apostille må dokumentene først legaliseres i norsk UD og så i vedkommende lands ambassade. Legalisering er en bekreftelse på at notaren og translatøren innehar stillingen eller kompetansen som er angitt i dokumentet og at de har rett til å utferdige dokumentet. Når disse trinnene er gjort er dokumentene gyldige for bruk i utlandet.
For mer informasjon, se Legalisering.