Tolking

Statsautorisert tolk på høyeste nivå i Tolkeportalen. lang erfaring med:

  • Rettstolking
  • Simultantolking
  • Konsekutivtolking
  • Konferansetolking
  • Tolking for grupper

Omgjengelig, liker å arbeide med mennesker, reiser gjerne og har hatt tolkeoppdrag blant annet i Spania, Bolivia og Argentina. Lang erfaring som tolk på mange områder, hos lege, psykolog, arbeidsplass, politi, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, på ministernivå og på Stortinget. Tolkeoppdrag er vanligvis underlagt taushetsplikt.

Bestill tolk direkte og still krav til tolkens kvalifikasjoner når du trenger tolk!

Link Post

Want to share some really awesome link? Well this is the place to do it.